Video om Stressrådgiver-uddannelsen

VIDEO: Stressrådgiver uddannelsen i Århus

Få ind­sigt i, hvad der sker på en uddan­nelses­dag i Århus. Delt­agerne er optaget af at lære, hvor­dan de fx kan være med til at fore­bygge stress og øge bal­an­cen mellem pri­vatliv og arbe­jde. Klik på neden­stående link…

VIDEO: Beati Stressrådgiver-uddannelsen