Ved I, hvad virksomheden forventer af jer, hvis I bliver fanget i stressens greb?

Har jeres virk­somhed en intern hot­line, som ledere og medar­be­jdere kan bruge, når de kom­mer i tvivl omkring hånd­ter­ing af en stres­set kol­le­ga eller medarbejder?

En de enkelte medar­be­jdere kan kon­tak­te, hvis de skulle få brug for vejled­ning til at gen­finde balancen.

En der ved besked og har konkrete redskaber.

Stress er syn­ligt længe før, krop­pen siger helt fra, men det viden at kunne spotte det i tide.

Det er præ­cis sådanne ressour­ceper­son­er, vi har mål­ret­tet vores stress­råd­giverud­dan­nelse med fokus på formidling og fore­byggelse mod at skabe.

bliv-cer­ti­fi­ceret-stress­raad­giv­er