Bliv uddannet i at håndtere stress og gør en forskel 

Kend­skab til stress og trivsel øger dine forud­sæt­ninger for at sætte arbe­jdsmiljøet på dag­sor­de­nen. Gen­nem mine cer­ti­fi­cerede uddan­nelser får du evi­dens­baseret viden og konkrete red­sk­aber, der gør dig i stand til at skabe trivsel for både dig selv og andre. 


Certificeret stressrådgiver

En cer­ti­fi­ceret stress­råd­giv­er for­mår at råd­give om svære og tabube­lagte emn­er — jord­nært og i øjen­højde. Uddan­nelsen er til dig, der ønsker at arbe­jde med trivsel og arbe­jdsmiljø, og som vil skabe moti­va­tion til foran­dring for både dig selv og dine kol­leger. Vores udgangspunkt er at opnå en forståelse for hjer­nen, stress og trivsel, der gør dig i stand til både at formi­dle om, råd­give i og fore­bygge stress. 

30.000 ekskl. moms
(Prisen inklud­er­er over­nat­ning, for­ple­jn­ing og materialer)

Læs mere om stressrådgiver-uddannelsen 

Certificeret trivselsleder

En cer­ti­fi­ceret trivsel­sled­er for­mår at håndtere svære og tabube­lagte emn­er. Uddan­nelsen er til dig, der er led­er, og som ønsker konkrete red­sk­aber til fore­byggelse af stress, kon­flik­ter og mis­trivsel. På uddan­nelsen har vi fokus på din rolle som led­er og på, hvor­dan du skaber moti­va­tion til foran­dring for dig selv og dine medar­be­jdere med udgangspunkt i forståelse for hjer­nen, stress og trivsel. 

42.500 ekskl. moms
(Prisen inklud­er­er over­nat­ning, for­ple­jn­ing og materialer)

Læs mere om trivselsleder-uddannelsen 


”Det jeg godt kan lide er, at man i høj grad selv er med­spiller. Jo mere man selv aktivt arbe­jder med de red­sk­aber, man får fra mod­ul til mod­ul, jo større robus­thed får man, og desto bedre bliv­er man helt naturligt til at kunne
hjælpe andre.”

Rikke Due,
HR Coor­di­na­tor


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg med på Facebook