Tæm Travlheden

Odd­er Spek­trum den 28. jan­u­ar fra kl. 19 til 21

Silke­borg Gl. Skovrid­dergård den 25. feb­ru­ar fra kl. 19 til 21

På denne aften har vi fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan tage med dig og bruge i din hverdag.
Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt, vil du denne aften blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress­møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem. 

Du får ind­b­lik i:
— Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
— Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
— Red­sk­aber til at skabe en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne med. Jeg glæder mig til at se dig.
Kærlig hilsen
Pia Kjel­strøm Bruhn

”Et helt vildt godt fore­drag med mange spæn­dende og gode
ind­faldsvin­kler. Rigtig mange værk­tø­jer til at komme videre med.”
Jacob Jørgensen

”Jeg kan kun give Pia og hen­des fore­drag mine
allerbed­ste anbe­falinger uanset om man
selv er ramt, eller kender nogen der er ramt
af stress.”
Joan Skjold, Ergoterapeut

”Stor applaus til Pia, et virke­ligt medrivende
fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer.
Hun er en ekstrem dygtig taler og
super dygtig fore­dragsh­old­er. Jeg har
været til utrolig mange fore­drag med
”store” ledere, der ikke når hende til
sokke­hold­erne. En ren fornøjelse!
Jeg vil anbe­fale alle virksomhedsledere
at delt­age i dette foredrag.”
Ole Heck­mann, Sal­gs­di­rek­tør, ITW Spraytec Nordic

”Lad Pia inspirere dig til at bryde med dine
stress­møn­stre, før de ned­bry­der dig. Hvor­for vente, når
du allerede i dag kan få værk­tø­jer til at tage styrin­gen af dit
liv tilbage.”
Lene Jes­persen, skolelærer

Bil­let­pris: 100 kr. 

Bestil bil­let her:

Tilmeld­ing sen­est den 26. jan­u­ar på 71 72 91 72
eller pia@beati.dk.

Skriv et svar