Kom ud af din stress

 • Har du mis­tet overblikket?
 • Oplever du søvnbesvær?
 • Er du træt og energiforladt?
 • Er du opfarende og irritabel?
 • Oplever du angst- eller depressionssymptomer?
 • Er din sit­u­a­tion svær og uoverskuelig?
 • Savn­er du at grine højt af ingenting?

Så kan jeg hjælpe dig.

Sam­men får vi dig ud af din stress og tilbage til en hverdag med livs­glæde og mening.

Jeg lover dig, at det er det hele værd!Personlig stressrådgivning

Hos mig starter vi med en afk­larende sam­tale, hvor vi find­er ud af, hvor­dan du kom­mer ud af din stress. Sam­men iden­ti­fi­cer­er vi dine udfor­dringer og stress-problematikker. 

Den afk­larende sam­tale var­er typisk 90 min­ut­ter, er uforplig­tende og gratis.

Hvis du kan lide mig og den måde, jeg arbe­jder på, beg­y­n­der du i et per­son­ligt for­løb, der er tilret­te­lagt efter dine behov. I for­lø­bet tager vi udgangspunkt i red­sk­aber, der er enkle at indar­be­jde i din hverdag — både på den pri­vate front og arbejdsmæssigt. 

Det vil sige, at vi sam­men kig­ger på alle aspek­ter af dit liv. Jeg hjælper dig alt­så ikke kun gen­nem sam­taler, men er med hele vejen rundt. 

Udover per­son­lige sam­taler tilby­der jeg at

 • tale med din led­er, social­råd­giv­er og familiemedlemmer
 • vejlede i lovgivningen
 • vejlede om sygemelding
 • give red­sk­aber til at håndtere stress-reak­tion­er såsom angst, depres­sion og udbrændthed
 • vejlede om kost
 • lægge en plan for, hvor­dan du kom­mer tilbage til arbe­jds­markedet og styr­ket ud af din stress

Jeg hjælper dig ud af stress­be­last­nin­gen, så du igen er rustet til at møde livets udfor­dringer. Det kan være en kamp, men jeg lover dig at være der og hjælpe dig hele vejen — og at det er det hele værd!


”Som stress­ramt var det dejligt befriendeat komme i kon­takt med Pia. Hun havde en forståelse for min sit­u­a­tion og mine følelser, som jeg ikke havde oplevet tidligere. Hun hjalp mig med at sætte ord på og skabe et overb­lik. Det var en stor befrielse at få red­sk­aber til at finde vejen tilbage i bal­ance. Til alle, der aktivt ønsker at gøre noget, kan jeg varmt anbe­fale stress­sam­talerne med Pia”

Sanne Ammitzbøll
Eksportingeiør


Samtaleformen og priser

De fleste psykologer, ter­apeuter og stressve­jledere tilby­der sam­taler på et fast­lagt tid­spunkt — ofte en times sam­tale én gang om ugen. Min til­gang til stressve­jled­ning er en smule anderledes.

Jeg er der, når du har brug for det. Det vil sige, at vi både plan­læg­ger fast­lagte tid­spunk­ter for vores sam­taler, men at du også kan hive fat i mig, hvis tin­gene driller uden­for disse tidspunkter.

I forbindelse med stress kan det være ting, der for andre er små, der kan vælte læs­set: Måske har du sovet dårligt. Måske har din mand eller kone glemt at ordne vas­ketø­jet. Måske kri­tis­er­er din kol­le­ga en opgave, du har lagt al din ener­gi i. Min oplevelse er, at det er bedre at tage en kort tele­fon­sam­tale om tin­gene, når de sker, frem­for at vente en hel uge med at snakke om dem — hvor de har vok­set sig store og med­ført flere problemer.

Samtaler

Sam­talerne foregår i mit hjem i Hou eller via Skype, hvor vi sid­der i hyggelige omgivelser med dagligda­gen omkring os. Det giv­er en naturlighed og afs­lap­pethed, som gør vores sam­taler lettere. 

Du får en dyb­degående forståelse for, hvad stress er samt red­sk­aber og hjælp til hånd­ter­ing af din dagligdag.

Pris for private
Den første afk­larende sam­tale er gratis
Pris per 90 min­ut­ter: kr. 750,-

Pris for arbejdspladser
Pris per 90 min­ut­ter: kr. 950,- ekskl. moms
Klippeko­rt á 10 klip: kr. 8100 ekskl. moms

Anti-stress pakke

Du har også mulighed for at købe en anti-stress pakke. Den inde­hold­er:

 • Gratis indle­dende telefonsamtale
 • 5 sam­taler fordelt på cir­ka 12 uger af 90 min­ut­ters varighed
 • Medlem­skab af grup­pen “Beati for medlem­mer” på Facebook
 • Korte råd­givninger imellem sam­talerne via sms eller mail
 • Hjælp til ind­køring på arbejdsplads

Pris for private
Pris for hele pakken: kr. 3.950,-

Pris for arbejdspladser
Pris for hele pakken: kr. 4750 ekskl. moms

Book en tid

Du bestiller en tid ved at sende en sms eller ringe til mig på mit mobil­num­mer: 7172 9172.

Jeg kan ikke love altid at besvare opkald med det samme, men du er altid velkom­men til at lægge en besked på min tele­fonsvar­er, og så ringer jeg tilbage.

Du kan også booke ved at udfylde kontaktformularen:

Navn

Email

Tele­fon­num­mer

Emne

Besked


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg mig på Facebook