Stress på Jysk i Odder den 27. oktober 2016

Stress på Jysk!

Den 27. okto­ber på Odd­er Park­ho­tel i Odd­er fra kl. 19 til ca, 21.30.

På denne aften har vi fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan bruge i din hverdag.

Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt vil du blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress-møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem.

Er du pårørende, vil du i løbet af afte­nen få ind­b­lik i den stress-ramte hjerne og dermed få mulighed for bedre at påvirke jeres sam­liv i en pos­i­tiv retning.

Du får ind­b­lik i:
• Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
• Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress — egen og andres
• Red­sk­aber til at skabe en øget livsglæde
• Som pårørende går du hjem med en meget bedre forståelse

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­leger med. Jeg glæder mig til at se dig.

Pris per delt­ager 180 dkr. Ved bestill­ing af flere bilet­ter er prisen 165 dkr. per stk. Tilmeld­ing på 71729172.

De bed­ste hilsner
Stressrågiver

Pia Kjel­strøm Bruhn

”Et helt vildt godt fore­drag med mange
spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig
mange værk­tø­jer til at komme videre med.”
Jacob Jør­gensen, intern salg, Sanistål

”Et medrivende fore­drag baseret på
per­son­lige erfaringer. Jeg vil anbefale
alle virk­somhed­sledere at deltage
i dette foredrag.”
Ole Heck­mann, salgsdirektør,
ITW Spraytec Nordic

”Lad Pia inspirere dig til at bryde med
dine stress-møn­stre, før de
ned­bry­der dig.”
Lene Jes­persen, skolelærer