Stress på Jysk igen i Silkeborg den 23. september kl. 19 til 21.30. Nok nærmere 22

Kom og vær med til at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. På denne aften vil du blive inspir­eret til bedre hånd­ter­ing og fore­byggelse af stress, og deri­gen­nem opnå en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste. Du få red­sk­aber til at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress.

Med jysk lune og et glimt i øjet fortæller jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg om min fam­i­lie kom ud på den anden side.

Du får ind­b­lik i:

-       Min kamp for at komme ud af stressens klør

-       Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt

-       Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne. Jeg glæder mig til at se dig.

Pia Kjel­strøm Bruhn

 

Tidligere delt­agere udtaler:

”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet  så hårene rejs­er sig. For mig har det været så inspir­erende at høre og se, hvor langt du er kom­met. Specielt  tankerne omkring: Hvad er vigtigt, hvad giv­er mig vær­di, har fly­t­tet vores borg­ere, men også mig per­son­ligt”.                                                                                                                                Sarah Louise Breth Clausen, Social­råd­giv­er Odd­er Kommune

 

”Et helt vildt godt fore­drag med mange spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig mange værk­tø­jer til at kom­mer videre med.”

Jacob Jør­gensen

 

Uanset om du selv er stress­ramt, har været eller er pårørende, så vil du ikke gå glip af dette fore­drag!”                                                                                                                                     Jette Busk Nacke

 “Nærværende og aut­en­tisk fore­drag om stress og hvad det gør ved os men­nesker. Hvor omsig­gribende det er i vores hverdag og i vores rela­tion­er. Det skulle være oblig­a­torisk for alle, der er sygemeldt med stress. Jeg kan kun give Pia og hen­des fore­drag mine allerbed­ste anbe­falinger uanset om man selv er ramt, eller kender nogen der er ramt af stress.”                                       Joan Skjold, Ergoterapeut

 

”Stor applaus til Pia, et virke­ligt medrivende fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer. Hun er en ekstrem dygtig taler og super dygtig fore­dragsh­old­er. Jeg har været til utrolig mange fore­drag med ”store” ledere, der ikke når hende til sokke­hold­erne. En ren fornø­jelse! Stress er et realt prob­lem. Stor respekt for den åben­hed og ærlighed Pia og hen­des nærmeste har. Jeg vil anbe­fale alle virk­somhed­sledere at delt­age i dette fore­drag.”                                       Ole Heck­mann, Sal­gs­di­rek­tør, ITW Spraytec Nordic

Bil­let­pris 100 dkr. betales ved døren. Tilmeld­ing sen­est den 20. september.

For spørgsmål og tilmeld­ing kon­takt tel. 71729172 eller mail. pia@beati.dk

Skriv et svar