Stress på Jysk på turne…

Ja så ind­tager jeg lan­de­ve­jen med Stress på Jysk.

den 7. okto­ber er jeg i Spek­trum i Odder

den 9. okto­ber på Nør­re­gade 41 lokale 103 i København.

den 22. okto­ber er jeg på Gl. Skovrid­dergård i Silkeborg,

Alle gange fra 19 til 21.30

Kom og vær med til at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. På denne aften vil du blive inspir­eret til at fore­bygge og håndtere stress bedre, og deri­gen­nem opnå en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste. Du får red­sk­aber til at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress.

Med jysk lune og et glimt i øjet fortæller jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg og min fam­i­lie kom ud på den anden side.

Du får ind­b­lik i:

-       Min kamp for at komme ud af stressens klør

-       Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt

-       Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne med. Jeg glæder mig til at se dig.

Begrænsede antal pladser, så tilmeld­ing er nød­vendigt på 71729172 eller pia@beati.dk.

Glæder mig for vildt til at komme rundt i lan­det og del ud af min erfar­ing og viden.

Piaforedrag stress på jysk

Skriv et svar