Stress på Jysk i Odder den 19. november

Stress på Jysk!

Den 12. novem­ber i Spek­trum, Odd­er fra kl. 19 til 21

Kom og vær med til at skabe en større åben­hed og forståelse for stress. På denne aften vil du blive inspir­eret til at fore­bygge og håndtere stress bedre. Du får red­sk­aber til at han­dle aktivt, når du kom­mer i kon­takt med stress.

Med jysk lune og et glimt i øjet fortæller jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg og min fam­i­lie kom ud på den anden side.

Du får ind­b­lik i:

-       Min kamp for at komme ud af stressens klør

-       Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt

-       Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­legerne med.

Pia Kjel­strøm Bruhn

 

Citater fra tidligere deltagere:

”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet  så hårene rejs­er sig.”

Sarah Louise Breth Clausen, Social­råd­giv­er Odd­er Kommune

 ”Et helt vildt godt fore­drag med mange spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig mange værk­tø­jer til at komme videre med.”

Jacob Jør­gensen

 

Uanset om du selv er stress­ramt, har været eller er pårørende, så vil du ikke gå glip af dette foredrag!”

Jette Busk Nacke

 

Nærværende og aut­en­tisk fore­drag om stress og hvad det gør ved os men­nesker. Hvor omsig­gribende, det er i vores hverdag og i vores rela­tion­er. Jeg kan kun give Pia og hen­des fore­drag mine allerbed­ste anbe­falinger uanset om man selv er ramt, eller kender nogen der er ramt af stress.”

Joan Skjold, Ergoterapeut

 

”Stor applaus til Pia, et virke­ligt medrivende fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer. Hun er super dygtig fore­dragsh­old­er. Jeg har været til utrolig mange fore­drag med ”store” ledere, der ikke når hende til sokke­hold­erne. En ren fornø­jelse! Stress er et reelt prob­lem. Jeg vil anbe­fale alle ledere at delt­age i detteforedrag.”

Ole Heck­mann, Sal­gs­di­rek­tør, ITW Spraytec Nordic

 

”Stress på Jysk” kan anbe­fales alle virk­somhed­er – ledere sam­men med medar­be­jdere -, der uden at skabe en bekym­ringskul­tur tager arbe­jdsmiljøet alvorligt i bev­id­s­the­den og erk­endelsen af, at arbe­jdsmiljøet smit­ter direk­te af på bundlinjen”

Klaus Man­dal, Afdel­ings­di­rek­tør Jyske Bank 

Bil­let­pris 200 dkr. Tilmeld­ingfrist den 8. novem­ber på 71729172 eller pia@beati.dk

Skriv et svar