Stress på Jysk i København den 12. marts fra kl. 19.15 til 21.15

Stress på Jysk!

Den 12. marts på Nør­re­gade 41 Kbh. lokale 103 fra kl. 19.15 til 21.30

På denne aften har vi fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan tage med dig og bruge i din hverdag.
Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt vil du blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress­møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem.

Du får ind­b­lik i:
• Hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
• Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
• Red­sk­aber til at skabe en øget livs­glæde for dig selv og dine nærmeste

Tilmeld­ing sen­est den 11. marts på 71729172

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­leger med. Jeg glæder mig til at se dig.

Mange glade hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

”Et helt vildt godt fore­drag med mange
spæn­dende og gode ind­faldsvin­kler. Rigtig
mange værk­tø­jer til at komme videre med.”
Jacob Jør­gensen, intern salg, Sanistål

”Jeg kan kun give Pia og hen­des foredrag
mine allerbed­ste anbe­falinger, uanset om
man selv er ramt, eller kender nogen,
der er ramt af stress.”
Joan Skjold, ergoterapeut

”Et medrivende fore­drag baseret på
per­son­lige erfaringer. Hun er en dygtig
taler og fore­dragsh­old­er. Jeg vil anbefale
alle­virk­somhed­sledere at delt­age i dette foredrag.”
Ole Heck­mann, salgsdirektør,ITW Spraytec Nordic

”Lad Pia inspirere dig til at bryde med
dine stress­møn­stre, før de ned­bry­der dig.”
Lene Jes­persen, skolelærer

Skriv et svar