Stress på Jysk den 16. september på Harboe Galleri og Cafe i Odder


På Har­boe Gal­lerie & Cafe fra kl 19 til 21.30 har vi denne aften fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress i en travl arbe­jds­dag. Med hjem får du en men­tal vit­a­minind­sprøjt­ning samt en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, du let kan tage med dig og bruge i din hverdag.

Du får et godt ind­b­lik i, hvad stress er, og du vil blive inspir­eret til at skabe en mere bal­anceret hverdag. Men måske vigtigst af alt vil du blive inspir­eret til at se nærmere på dine egne stress­møn­stre og få red­sk­aber til at bryde dem.

Du får:
• Ind­b­lik i hvad stress er, og hvor­for vi bliv­er ramt
• Udval­gte red­sk­aber til hånd­ter­ing af stress
• Red­sk­aber til at skabe en øget livsglæde
• Good­ie bag mål­ret­tet stress­ramte samt lodtrækn­ing om stresshæm­mende produkter
• Kaffe/The og lækker kage fra Har­boe Cafe

Tag gerne dine nærmeste, chefen, ven­ner eller kol­leger med kl. 19 til 21.30.

Begrænset antal pladser. Tilmeld­ing gen­nem biletto 

Jeg glæder mig til at se dig.

Mange glade hilsner

Pia Kjel­strøm Bruhn

Skriv et svar