Om ubeviste og beviste tanker

I aftes var jeg til fore­drag med Sofie Mün­ster og hun beskrev bare så leg­ende let vores vidun­derlige hjerne.

Når vi er pressede, har vi en øget ten­dens til at lade os styre af vores ube­viste valg. Alt­så at vælge det der er nemt, men nok ikke det bed­ste valg for vores livskvalitet.

Hun havde et ord­sporg, når det er svært, er det godt! Når det er svært, så arbe­jder vores hjerne og vi fly­t­ter os.

Som stress­ramt er meget ofte svært, men plud­selig giv­er det jo mening. Det skal være svært for at blive godt. Vi fly­tte os — skridt for skridt. Vi kom­mer tilbage i bal­ance og får udvidet vores kom­fort­zone. Det der var svært for 1 måned siden er ikke læn­gere svært, men der er måske kom­met nyt til. Vi er klar til at fly­tte os end­nu engang.….

Svært er godt — også selvom du er stress­ramt og krop­pen skriger på ro. Det skal bare være det rigtige, der er svært. Det skal være det, der er vigtigt for dig.

Og ja det er svært at finde ud af, hvad der er vigtigt, men igen det svære er jo godt.…..