Nyt foredrag i Odder 6. juni kl. 19 til 21.30

Stress eller trivsel — er val­get egentlig vores eget?

Både ja og nej. Den stress vi kender i dag skyldes ofte over­be­last­ninger over tid, og en man­glende forståelse for vore helt naturlige reak­tion­er på et for stort ydre press.

Til dette oplæg vil du få den grundlæggende viden, om hjer­nen, trivsel og stress gen­nem et inspir­erende fore­drag med en åben­hjer­tig første­hånds­beretning om mødet med stress.

Vi har fokus på, hvad der sker, når travl­hed bliv­er til stress. I løbet af afte­nen vil jeg rund­hån­det dele ud af min viden og sam­men vil vi blandt andet se på, hvor­dan stress opstår, typiske stress­rak­tion­er samt hvor­dan den enkelte kan komme tilbage i balance.

Du går hjem med en dybere forståelse for stress generelt samt enkelte red­sk­aber til at fastholde eller gen­sk­abe bal­an­cen i dit eget, din part­ners og dine kol­le­gaers liv.

Om du selv er stress­ramt eller er partner/kollega til en stress­ramt, så kan dette fore­drag klæde dig på til at håndter­er stress mere kon­struk­tivt samt give dig et sprog til at tale om præ­cis det, der er svært.

Jeg glæder mig til at dele min viden med dig.

De bed­ste hilsner

Stress­råd­giv­er

Pia Bruhn