Når ledighed stresser!

Den 3. august var jeg i sel­skab med Pow­er­job­berne fra Ballerups 

375876_541228839253151_302285695_n

Til dette fore­drag havde vi fokus på, at de job­sø­gende skulle opnå en forståelse for stress samt blive inspir­eret til at fore­bygge og håndtere stress bedre. 

Med jysk lune og et glimt i øjet for­t­alte jeg om mit møde med stress og om, hvor­dan jeg og min fam­i­lie kom ud på den anden side. 

Vi havde fokus på de fak­tor­er, der kan skabe stress specielt som job­sø­gende. Med hjem fik de en række konkrete værk­tø­jer til stresshånd­ter­ing, der er lette at over­føre til hverdagen. 

Men måske vigtigst af alt, blev de lysten til at se nærmere på deres stress­møn­stre, fik red­sk­aber til at bryde dem og mod på at udar­be­jde en jobbeskriv­else som arbejdssøgende.

En skøn formid­dag, hvor jeg kørte der­fra med et kæmpe smil på mine læber og en god følelse i maven. 

Skriv et svar