Stress på Jysk! — et per­son­ligt møde med stress — Man­gler I inspi­ra­tion til hånd­ter­ing af stress? — Skal der gøres en ekstra ind­sats mod stress? — Ønsker I en første­hånds­beskivelse af et stress­for­løb? Igen­nem læn­gere tid har jeg med stor suc­ces holdt fore­drag for Odd­er Kom­mune. Gen­nem en læn­gere peri­ode har jeg afholdt stress­fore­drag på Odd­er Kom­munes stressh­old, omskol­ing­sh­old samt i pri­vat regi. Det har været beri­gende at møde så utrolig mange stressede borg­ere, og opleve stressens forskel­lighed. Ligeledes har jeg heri­gen­nem fået et bredt ind­b­lik i stressens omfangsrige påvirkn­ing. Jeg har talt med stressede ansat­te på alle niveauer, samt deres kol­le­gaer, pårørende og chefer. Det er utroligt inspir­erende at få set aspek­terne hele vejen rund om den stressede. Stress på Jysk! — et per­son­ligt møde med stress — Man­gler I inspi­ra­tion til hånd­ter­ing af stress? — Skal der gøres en ekstra ind­sats mod stress? — Ønsker I en første­hånds­beskivelse af et stress­for­løb? Igen­nem læn­gere tid har jeg med stor suc­ces holdt fore­drag for Odd­er Kom­mune. Gen­nem en læn­gere peri­ode har jeg afholdt stress­fore­drag på Odd­er Kom­munes stressh­old, omskol­ing­sh­old samt i pri­vat regi. Det har været beri­gende at møde så utrolig mange stressede borg­ere, og opleve stressens forskel­lighed. Ligeledes har jeg heri­gen­nem fået et bredt ind­b­lik i stressens omfangsringe påvirkn­ing. Jeg har talt med stressede ansat­te på alle niveauer, samt deres kol­le­gaer, pårørende og chefer. Det er utroligt inspir­erende at få set aspek­terne hele vejen rund om den stressede. Du vil kunne finde udtalelser fra klien­ter under referencer.