Kom helt tilbage efter mødet med stress!

Har du svært ved at finde dit nye ståsted efter mødet med stress? Vil du af med den sidste tvivl?

Lyder redskaber til at stå godt fast i en hektisk hverdag lokkende…? Så er denne workshop med trivselsprofil helt sikkert noget for dig

 Den 30. maj kl. 12 — 15 i Vitapark Odder

Baseret på mine gode erfaringer med at lave en work­shop omkring trivsel­spro­filen, har jeg val­gt at udbyde denne work­shop. Forskn­ingsmæs­sigt ved vi, at det kan være svært helt at lægge mødet med stress bag sig, og at det frem­mer heal­ing­sprocessen at sam­les med ligesind­ede, tilby­der jeg denne workshop.

Work­shop­pen er til dig, der er ved at være klar til at komme tilbage i arbe­jde efter møde med stress eller er allerede tilbage, men har svært ved at finde fodfæste. 

Du går hjem med en fornyet ro og brug­bare strate­gi­er, som du kan anvende allerede dagen efter. Det vil styrke dig til at gen­finde bal­an­cen og evnen til at finde præ­cis din plads på arbejdsmarkedet.

”Kom helt tilbage efter mødet med stress” er en unik måde at gen­finde sig selv. 

Pris: kr. 1.000

Max 12 per­son­er på holdet
Op til en måned efter work­shop­pen har du mulighed for at få en times uddy­bende sam­tale om profilen.

Udby­des i samar­be­jde med Nada-coaching