Kom gennem julen uden stress og helt klar ind i det nye år!

Næste fore­drag er den 7. decem­ber på Gal­leri Har­bo fra kl. 19 til ca. 21.30.

Mit næste fore­drag er på tors­dag den 7. decem­ber på Gal­leri Har­bo fra
kl. 19 til 21.30.

Her del­er jeg min egen his­to­rie samt min viden om stress til glæde for
pressede medar­be­jdere, stress­ramte, pårørende og kollegaer.

Som noget nyt vil jeg have en hel del om, hvor­dan I kom­mer godt igennem
juleræset og hel ind i det nye år. Der vil som altid være kaffe og kage.

Prisen for delt­agelse er kr. 180 og kr. 165 for de efter­føl­gende tilmeldinger.

Tilmeld­ing og betal­ing nød­vendigt sen­est den 5.december på 71729172.

https://www.beati.dk/reference-erhverv/

 

Malene