Inspirationskonference Sund Forretning hos Nordea

Den 31. august hos Nordea Liv og Pension

Af Nina Frimodt-Møller og Nana Sofie Due Jensen fra Nordea Liv og Pen­sion har jeg fået til opgave at lave et oplæg på deres kon­fer­ence om Sund for­ret­ning under temaet “Gør op med stress som tabu”.

Sam­men med Chris Mac­Don­ald og Peter Glahn skal jeg give de delt­a­gende virk­somhed­er idér til at skabe en sund for­ret­ning. Et gladere, klogere og sjo­vere arbe­jdsmiljø!. Jeg glæder mig helt vildt og ved, at det bliv­er end­nu et af de arrange­menter, der sæt­ter sine spor i mig.

Nogle gange er der mere mellem him­mel og jord.

55507_A