Bliv løsningen på stressproblematikker!

Ønsker du at være det, er det en afgørende faktor, at du har styr på din eget stress. At du forstår, hvad der presser dig, og hvordan det føles.

Hvilke symptomer du får under pres, og i hvilke situationer, sammen med hvem og ved hvilke opgaver, de viser sig.

Er du allerede blevet lidt træt nu, så er du fuld­stændig som alle os andre. Stress har det nem­lig med at aktiver­er vores alarm­cen­ter. I dag hør­er vi ofte om alle skrækhis­to­ri­erne, og ingen af os ønsker at havne der, hvor vores ver­den falder fra hinan­den. Vi bliv­er dermed min­dre han­dling­sori­en­teret, når det kom­mer til, hvad vi fak­tisk ønsker os.

Du bliver bedre til dit arbejde

Og oven i hat­ten får du en højere livskvalitet, når du får overb­lik over dine egne stress­reak­tion­er. Når vi er bange for noget lidt dif­fust, så rettes vores opmærk­som helt naturligt mod bevis­erne på, at vi er på vej til at blive ramt af præ­cis dette.

I vores hek­tiske sam­fund bliv­er vi alle pres­set ind imellem. Det er sundt, når vi blot husker at skabe tid og rum til at gear­er ned efter­føl­gende. Når du har klar­lagt, hvor­dan dit eget stress ser ud, og hvad du kan gøre, så kender din hjerne præ­cis til sin opgave. Den bliv­er kreativ, objek­tiv og meget mere løsningsorientere.

Du er ikke alene

Måske har du allerede læst utal­lige bøger om stress og læs­er alle under­søgelser om stress, men tænker i dit stille sind, at det er lidt uover­skueligt og ukonkret? Så er du desværre heller ikke alene.

Et af de eksem­pler, hvor vi stress­råd­gi­vere er dybt uenige i vores udmeldinger, er, om stress­ramte medar­be­jderne helst skal blive delvist på arbe­jdet, eller om de helst skal sygemeldes helt?

Heldigvis er vi ofte ikke så uenige, når det kom­mer til stykket. Stress er indi­vidu­elt, så begge udsagn er fak­tisk være rigtige. Din hov­e­dop­gave er at lære at skelne mellem, hvad der er mest opti­malt for den enkelte medar­be­jder i den enkelte situation.

Du skal have styr på dig selv først

Det er vigtigt, at du får et dybere kend­skab til begre­bet stress og lidt efter lidt får sam­let dig nogle prak­tiske erfaringer. Stress kan være udfor­drende, men i min ver­den er udfor­dringer netop grun­den til, at jeg går glad på arbe­jde hver eneste dag. Jeg skal bruge min hjerne, mine ører og mine sanser hver eneste dag.

Beg­y­nd med at obser­vere dig selv, dernæst dine omgivelser, så du bliv­er tryg ved begre­bet stress. Siden kan du beg­y­n­de at arbe­jde lidt mere mål­rette med at ind­sam­le fak­tiske red­sk­aber. Det lyder nemt, og det er det fak­tisk, specielt når du ved, hvad du skal.

Tjekliste til at blive virksomhedens løsning på stressproblematikker

For at hjælpe dig lidt mere på vej, har jeg udar­be­jdet en tjek­liste til dig, så du kan blive virk­somhe­dens løs­ning på stressproblematikken:

  1. Det er vigtigt, at du har lyst til og mod på at udfor­dre dig selv, og at du tør se indad
  2. Det er vigtigt, at du i din jobbeskriv­else får ind­fly­delse på virk­somhe­dens arbe­jds­gange og ‑process­er
  3. Du skal have den rette uddan­nelse, så du tør stå fast med din viden
  4. Du har forholdt dig til, hvem du kon­nek­ter med, og hvem der kan være svære for dig per­son­ligt at tale med
  5. Du får sat et opnåeligt mål og dermed giv­er din hjerne mulighed for at arbe­jde mål­ret­tet med løs­ningsmu­lighed­er. Er målet for stort, opstår der det man inden for hjerne­forskn­ing kalder fremtid­ståge. Er målet for lille, ked­er din hjerne sig

Sid­der du og tænker, ”det vil jeg bare rigtig gerne, men jeg har behov for en hjælpende hånd til at blive klædt end­nu bedre på med red­sk­aber”, så kik her.