Stress har ingen alder

Stress på Jysk den 27. okto­ber i Odd­er ret­ter sig til stress-ramte i alle aldre og deres pårørende.

Men hjem får i en større forståelse for, hvor­dan I bedst muligt kan få jeres fam­i­lie til at fun­ger­er selvom stressen har gjort sit indtog.

I får red­sk­aber til at håndter­er det svære samt til at kunne tale kon­struk­tivt omkring situationen.

I går hjem med en større forståelse og med håb for fremtiden.

Sam­men slår vi stressen — og bræn­der igen­nem uden at brænde ud!