Årskonference for lægesekretærer

Årskon­fer­ence for læge­sekretær­er og syge­ple­jer­sker i Silke­borg på skønne Gl. Skovrid­dergård den 26. september.

En skøn efter­mid­dag i rigtig godt sel­skab, hvor jeg end­nu engang kom i tæt kon­takt med præ­cis de men­nesker, der kan være med til at gøre en kæmpe forskel for stressramte. 
skovriddergård foredrag

På vej derud nåede jeg at nyde sep­tem­ber solen og finde roen ved Almind Sø. Dette var helt klart med til at skabe ram­merne for en unik eftermiddag.

almindsø

Skriv et svar