Anbefalinger fra private klienter


”Jeg føler, det er trygt, befriende og en kæmpe hjælp at være til sam­taler hos Pia om min
stress. Jeg kan virke­lig mærke, hvor­dan hen­des ro skin­ner — det smit­ter, og jeg tænker ”Ja, tak… mere af det i mit liv”. 
Hun er så god til at lytte, og jeg kan mærke, at Pia kan sætte sig i mit sted, og der­for føler jeg mig tryg, når jeg er sam­men med hende. Indimellem føler jeg, at jeg er ved at blive sindssyg, men hun har lært mig, at det er min stress — det er ikke mig! Hvor befriende at vide. Hun har lært mig, at det han­dler om at lytte til min egen mave­fornem­melse igen – at tro på mig selv igen. At holde pauser og mærke efter og bare være i mit liv. Jeg bruger virke­lig hen­des råd i min pro­ces. Tusind tak for din støtte og hjælp Pia!”

Sisse
Folkeskolelær­er


”Det er rigtig godt at få enkelte fokus­punk­ter, der er
nemme at over­føre til min egen situation.
Jeg glæder mig til at afprøve red­sk­aberne i min hverdag.”

Malene Krog
Pro­duk­tled­er


”Jeg kan varmt anbe­fale sam­talerne med Pia. Hun er super god til at sætte sig ind i ens sit­u­a­tion, og de værk­tø­jer, hun anbe­faler, er effek­tive. Man går hjem efter sam­tal­en med smil på læberne og en meget høj moti­va­tion og troen på, at det bliv­er bedre end nogensinde.”

Andrea Schie­mann
Inno­va­tion­skon­sulent


”Som stress­ramt var det dejligt befriende at komme i kon­takt med Pia. Hun havde en forståelse for min sit­u­a­tion og mine følelser, som jeg ikke havde oplevet tidligere. Hun hjalp mig med at sætte ord på og skabe et overb­lik. Det var en stor befrielse at nå til en erk­endelse af min sit­u­a­tion, men end­nu mere befriende løbende at få red­sk­aber til lang­somt at finde vejen tilbage i balance.
Det er hårdt arbe­jde, men Pia har aldrig mis­tet troen på, at det kan lykkes for mig. Hun fylder mig med ener­gi og et gå på mod, der gør, at jeg kæm­per videre, selvom jeg indimellem har mest lyst til at give op.
Til alle, der aktivt ønsker at gøre noget, kan jeg varmt anbe­fale stress­sam­talerne med Pia.” 

Sanne Ammits­bøl
eksportin­geniør


”Jeg var meget skep­tisk og havde ingen for­vent­ninger til den første sam­tale. Jeg havde tidligere været hos en psykolog, som jeg følte var spild af tid. Men jeg var godt klar over, at jeg havde brug for hjælp, så der­for takkede jeg ja til tilbud­det om at mødes med Pia… Min tilbage­hold­en­hed forsvandt dog hur­tigt, og i dag har jeg kun ros­er tilovers for Pia.”

Frank Schröter
Skolelær­er

Læs hele inter­viewet med Frank


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg mig på Facebook