Anbefalinger fra arbejdspladser og ledere


”Stor applaus, et medrivende fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer, hvilket gør det end­nu mere lev­ende. Pia er en dygtig taler og fore­dragsh­old­er. En ren fornø­jelse! Der er et reelt prob­lem, især når alle virk­somhed­er har skåret ind til benet som de har. Jeg ville ønske mange virk­somhed­sledere ville delt­age i dette fore­drag fre­madret­tet.”

Ole Heck­mann
Sal­gs­di­rek­tør ITW Spraytec Nordic


”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet så hårene rejs­er sig, hver gang jeg hør­er din his­to­rie. For mig har det været inspir­erende at høre og se, hvor langt du er kom­met. Specielt tankerne omkring; hvad er vigtigt, hvad giv­er mig vær­di, har fly­t­tet vores borg­ere, men også mig per­son­ligt.”

Sarah Louise Breth Clausen
Social­råd­giv­er ved Odd­er kom­mune


”Jeg har hørt flere fore­drag om stress, men jeg har alligev­el fået en god, ny nuance på stress. Det er skræm­mende, når man ser det fra den anden side af bor­det, men nu har jeg fået red­sk­aber til bedre at kunne håndtere mødet med den
stress­ramte medar­be­jder. T
il forskel fra hvad jeg ellers har hørt, giv­er Pia konkrete bud på lige præ­cis, hvor­dan man kan holde sig ude af stress-zonen fre­mover. Selv er hun et lysende klart billede af, at det er muligt at slippe igen­nem sådan et for­løb.

Uffe Rah­bek
Man­ag­er pro­duc­tion Hal­dor Top­søe


”Jeg har sat stor pris på, at Pia Bruhn selv har oplevet at være ramt og sygemeldt på grund af stress. Hun ved, hvad hun taler om. Det mærk­er man tydeligt. Både min medar­be­jder og jeg har fået ind­sigt i, hvad der sker i hjer­nen, når en per­son rammes af stress. Det er hun god til at beskrive. Det er mit indtryk, at min medar­be­jder også har været til­freds med råd­givnin­gen. Han er raskmeldt og tilbage på job”.

Yor­ck Eber­bach, pro­duk­tion­schef hos FJ Indus­trie

Læs hele inter­viewet med Yor­ck


”Jeg kan rigtig god lide, at Pia Kjel­strøm bruger sin egen his­to­rie og trækker på sin egen erfar­ing. Jo flere his­to­ri­er vi hør­er, jo bedre kan vi selv være med til at hjælpe andre — ved at spotte symp­tomerne så hur­tigt som mulig. Alle rea­ger­er jo forskel­ligt. Det er meget vigtigt, at jeg som led­er for­mår at give den rigtige spar­ring.”

Bente Juhl Glob­al Senior Man­ag­er LEGO

Læs hele inter­viewet med Bente


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg mig på Facebook