Anbefalinger fra arbejdspladser og ledere


”Stor applaus, et medrivende fore­drag baseret på per­son­lige erfaringer, hvilket gør det end­nu mere lev­ende. Pia er en dygtig taler og fore­dragsh­old­er. En ren fornø­jelse! Der er et reelt prob­lem, især når alle virk­somhed­er har skåret ind til benet som de har. Jeg ville ønske mange virk­somhed­sledere ville delt­age i dette fore­drag fremadrettet.”

Ole Heck­mann
Sal­gs­di­rek­tør ITW Spraytec Nordic


”Glem­mer aldrig dine fore­drag, for­t­alt med en aut­encitet så hårene rejs­er sig, hver gang jeg hør­er din his­to­rie. For mig har det været inspir­erende at høre og se, hvor langt du er kom­met. Specielt tankerne omkring; hvad er vigtigt, hvad giv­er mig vær­di, har fly­t­tet vores borg­ere, men også mig personligt.”

Sarah Louise Breth Clausen
Social­råd­giv­er ved Odd­er kommune


”Jeg har hørt flere fore­drag om stress, men jeg har alligev­el fået en god, ny nuance på stress. Det er skræm­mende, når man ser det fra den anden side af bor­det, men nu har jeg fået red­sk­aber til bedre at kunne håndtere mødet med den
stress­ramte medar­be­jder. T
il forskel fra hvad jeg ellers har hørt, giv­er Pia konkrete bud på lige præ­cis, hvor­dan man kan holde sig ude af stress-zonen fre­mover. Selv er hun et lysende klart billede af, at det er muligt at slippe igen­nem sådan et for­løb.

Uffe Rah­bek
Man­ag­er pro­duc­tion Hal­dor Topsøe


”Jeg har sat stor pris på, at Pia Bruhn selv har oplevet at være ramt og sygemeldt på grund af stress. Hun ved, hvad hun taler om. Det mærk­er man tydeligt. Både min medar­be­jder og jeg har fået ind­sigt i, hvad der sker i hjer­nen, når en per­son rammes af stress. Det er hun god til at beskrive. Det er mit indtryk, at min medar­be­jder også har været til­freds med råd­givnin­gen. Han er raskmeldt og tilbage på job”. 

Yor­ck Eber­bach, pro­duk­tion­schef hos FJ Industrie

Læs hele inter­viewet med Yorck


”Jeg kan rigtig god lide, at Pia Kjel­strøm bruger sin egen his­to­rie og trækker på sin egen erfar­ing. Jo flere his­to­ri­er vi hør­er, jo bedre kan vi selv være med til at hjælpe andre — ved at spotte symp­tomerne så hur­tigt som mulig. Alle rea­ger­er jo forskel­ligt. Det er meget vigtigt, at jeg som led­er for­mår at give den rigtige sparring.”

Bente Juhl Glob­al Senior Man­ag­er LEGO

Læs hele inter­viewet med Bente


Kontakt mig

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odder
Tlf. 7172 9172
E‑mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Tilmeld nyhedsbrev

Følg mig på Facebook