Det er meget vigtigt, at jeg som leder formår at give den rigtige sparring.

”I særde­leshed ind­sigten i hvor­dan den kog­ni­tive for­måen ned­sættes, og hvorledes amyg­dala og hjer­nen rea­ger­er under stress, er ny og værdi­fuld viden for mig”, siger hun.

Pia Kjel­strøms egen his­to­rie om mødet med stress samt andre konkrete eksem­pler på, hvor­dan stress­ramte rea­ger­er, er også meget betyd­nings­fulde for Glob­al Senior Manageren.

”Jeg kan rigtig god lide, at Pia Kjel­strøm bruger sin egen his­to­rie og trækker på sin egen erfar­ing. Jo flere his­to­ri­er vi hør­er, jo bedre kan vi selv være med til at hjælpe andre — ved spotte symp­tomerne så hur­tigt som mulig. Alle rea­ger­er jo forskel­ligt. Det er meget vigtigt, at jeg som led­er for­mår at give den rigtige spar­ring”, siger Bente Juhl.

Jeg elsker hendes overskud. Det er så betryggende.

”Jeg var helt høj, da jeg tog hjem fra work­shop­pen, og jeg har allerede kunne bruge meget af den ny viden i mit job. Det har været fan­tastisk”, siger Bente Juhl, Glob­al Senior Man­ag­er hos LEGO, som har delt­aget i en work­shop om stress hos Pia Kjelstrøm.

Bente Juhl har tidligere delt­aget i andre kurs­er og fore­drag om stress og trivsel. Hun er ikke i tvivl om, hvor­for hun synes, at work­shop­pen hos Pia Kjel­strøm er noget særligt og adskiller sig væsentligt fra det, hun har oplevet før:

”Det er under­vis­eren, Pia Kjel­strøm, og den måde hun formi­dler på. Det er hen­des per­son — det kan ikke kopieres af andre. Jeg elsker hen­des over­skud… det er så betryggende”, fast­slår Bente Juhl, og tilføjer:

”Jeg synes, det er dejligt at møde en, der er i flow, og som står ved sig selv og sin his­to­rie — per­son­lig ground­ing er så vigtig. Og hen­des per­son­lighed smitter”.

Bente Juhl Glob­al Senior Man­ag­er LEGO