Livet er en rejse. Alle de oplevelser vi får gem­mer vores hjerne i vores rygsæk. Når vi er under pres, tager den automa­tisk udgangspunkt i disse oplevelser. Præ­cis der­for er det rigtig vigtigt, at du får behan­dlet dit stress, og får lært gode copingstrategier.

Keep it sim­ple er mit allerbed­ste råd. Når du kom­biner­er det med at få skabt grund­lag for at kunne håndter­er det uundgåelige pres, som opstår helt naturligt i vores hek­tiske samfund.

Livet er op og ned ture. Øvelse gør mester, også når det han­dler om at håndter­er stress og pres, men det er frus­tr­erende at være stress­ramt. Frus­tra­tionerne kan være nem­mere at håndter­er, når du lære at accepter­er, at denne øvelse er med til at sikre, at du for­bliv­er stress­fri fremover.

Jeg anbe­faler dig, at starte din rejse lidt før, jeg start­ede min. Min sejer på dette område bliv­er godt nok størst, men du får mulighed for at skabe store sejre på andre områder ist­edet for. Et er sikkert vi har begge to adgang til at nyde den samme smukke solnedgang… Det han­dler blot om vi husker at nyde synet!

De bed­ste hilsner

Pia