Velkommen til min blog

Mar 2018


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Livet er en rejse. Alle de oplevelser vi får gem­mer vores hjerne i vores rygsæk. Når vi er under pres,

Feb 2018


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Få ind­sigt i, hvad der sker på en uddan­nelses­dag i Århus. Delt­agerne er optaget af at lære, hvor­dan de fx


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Få den grundlæggende viden om trivsel og stress gen­nem et inspir­erende fore­drag med en åben­hjer­tig første­hånds­beretning.
Jeg del­er rund­hån­det ud af

Dec 2017


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

For noget tid siden skrev jeg et oplæg på Linkedin baseret på “Når ledelse skaber arbe­jd­slyst 2017”; en rap­port udar­be­jdet omkring sam­men­hæn­gen

Nov 2017


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Taknem­melig
End­nu engang mærk­er jeg taknem­me­lighe­den suse igen­nem min krop! Jeg er virke­lig taknem­melig over alt det, som er hændt mig,


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Første hold
Siden maj har de første 7 stress­råd­gi­vere arbe­jdet sig til ny viden omkring trivsel. Under­ve­js har de tileg­net sig

May 2017


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55


Har du svært ved at finde dit nye ståst­ed efter mødet med stress? Vil du af med den sid­ste tvivl?
Lyder red­sk­aber


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55


Ønsker du at være det, er det en afgørende fak­tor, at du har styr på din eget stress. At du

Apr 2017


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55Det er meget nor­malt, at vi rea­ger­er anderledes end nor­malt i pressede sit­u­a­tion­er. Hvis pres­set er stort nok, går

Jan 2017


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55Det gjorde jeg også engang, fak­tisk ret ofte. Jeg havde bildt mig selv ind, at det var effek­tivt!

Jeg kan


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Den 5. jan­u­ar hold jeg årets første work­shop på VIA cam­pus i Hors­ens, det hed Eksamen­sangst — nej tak. På


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55


I dag har de fleste større virk­somhed­er en HR-afdel­ing i hvert fald på organ­i­sa­tion­di­a­gram­met. Næste skridt er nu at sørge

Dec 2016


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Har jeres virk­somhed en intern hot­line, som ledere og medar­be­jdere kan bruge, når de kom­mer i tvivl omkring hånd­ter­ing af


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Det var nogle af de emn­er, som vi talte om til Stress på Jysk på Gal­leri Har­boe i Odd­er. Vi

Nov 2016

Oct 2016

Sep 2016


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

I aftes var jeg til fore­drag med Sofie Mün­ster og hun beskrev bare så leg­ende let vores vidun­derlige hjerne.

Når vi

Aug 2016

Oct 2015

Sep 2015

Aug 2015

Jun 2015

Feb 2015

Jan 2015

Nov 2014

Oct 2014

Sep 2014

May 2014


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Fore­drag på Gam­mel Skovrid­dergård i Silke­borg den 4. juni kl. 19 – 21.30.
Bil­let­pris 100 kr. som betales ved indgan­gen.
Med dette

Apr 2014


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Fore­drag i Spek­trum den 6. maj kl. 19 – 21.
Bil­let­pris 75 dkr. som betales ved indgan­gen.
Med dette fore­drag ønsker jeg


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

Fore­drag på Gam­mel Skovrid­dergård i Silke­borg den 30. april kl. 19 – 21.
Bil­let­pris 75 dkr. som betales ved indgan­gen.
Med dette

Mar 2014


Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 192

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘featured_img’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/classes/otw_dispatcher.php on line 193

Warn­ing: Ille­gal string off­set ‘media_type’ in /var/www/beati.dk/public_html/wp-content/plugins/blog-manager-light/skeleton/components/media.php on line 55

2

Velkommen

Beati
Skole­gade 5B, Hou
8300 Odd­er
Tlf. 7172 9172
E-mail: pia@beati.dk
CVR: 35803491

Nyhedsbrev

Følg os på Facebook